RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25.05. 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

Administratorem danych osobowych są: P.P.U.H. Trex-Hal Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik, adres email: trexhal@interia.pl.

Firma przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ostatnie realizacje