ROBOTY DROGOWE

Oferujemy szeroki zakres robót drogowych:
  • przygotowanie terenu pod budowę – roboty ziemne m.in.: rozbiórki starych nawierzchni i podbudowy, wykopy, korytowanie,
  • podbudowy drogowe,
  • układanie krawężników, obrzeży, kostki i innych prefabrykatów,
  • odwodnienia terenu, montaż studni i wpustów ulicznych,
  • oznakowanie dróg,
  • wykonywanie nawierzchni drogowych,
  • umocnienia skarp i wykopów,
  • badania zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną.
Roboty drogowe Rybnik, nawierzchnia Roboty drogowe Rybnik Śląsk, roboty drogowe Roboty drogowe Wodzisław Budowa dróg Obrzeża

Ostatnie realizacje