ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE

Rozbiórki budynków Rybnik Przez lata działalności spółki TREX HAL nasza firma rozszerzała swoją działalność.
Wśród dziedzin, w których nabyliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie można zaliczyć:
- roboty ogólnobudowlane: utwardzenia nawierzchni, układanie kostki brukowej, roboty remontowe itp.,

- roboty kanalizacyjne: roboty awaryjne w zakresie naprawy rur kanalizacyjnych, jak również kompleksowe instalacje kanalizacyjne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów; studnie, seperatory, wpusty uliczne,

- rozbiórki budynków: szybka i kompleksowa rozbiórka domów jednorodzinnych i innych obiektów kubaturowych, wraz z możliwością utylizacji gruzu pochodzącego z rozbiórki.

Rozbiórka

Ostatnie realizacje