O NAS

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo–Handlowe TREX HAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w 1994r. na bazie majątku KWK "Chwałowice", w ramach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Przez kolejne lata działalności Spółka przeszła szereg przeobrażeń rozszerzając zakres swojej działalności o nowe specjalizacje co zaowocowało stałym rozwojem naszej Firmy, jak również wzrostem jej wartości i konkurencyjności na rynku. 

Firma świadczy usługi m.in. w zakresie:
 • zagospodarowania i rekultywacji odpadów;
 • transportu samochodowego rzeczy i osób;
 • rozładunku wagonów wraz z zagospodarowaniem odpadów na obiektach rekultywacyjnych;
 • załadunku i przemieszczania węgla;
 • prac rekultywacyjnych;
 • robót ziemnych i niwelacji terenów;
 • wykopów liniowych i szerokoprzestrzennych;
 • likwidacji ognisk pożarowych;
 • wynajem pojazdów i maszyn budowlanych: ładowarki kołowe, koparki kołowe i gąsienicowe, spycharki gąsienicowe, dźwigi samochodowe, ciągniki rolnicze;
 • napraw i obsługi bieżącej maszyn i pojazdów
 • prac porządkowych i prac związanych z akcją zima;
 • wycinki drzew;
 • prac ogólnobudowlanych;
 • robót melioracyjnych;
 • remontów dróg;
 • rozbiórki budynków;
 • sprzedaży paliw płynnych;
 • obsługi parkingów.

P.P.U.H. TREX HAL Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość i terminowość świadczonych usług oraz spełnienie wymagań naszych Klientów.

Ostatnie realizacje