O FIRMIE

IMG_6779
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe TREX HAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w 1994r. na bazie majątku KWK „Chwałowice”, w ramach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Firma świadczy usługi m.in. w zakresie:
– zagospodarowania i rekultywacji odpadów;
– transportu samochodowego rzeczy i osób;
– rozładunku wagonów wraz z zagospodarowaniem odpadów na obiektach rekultywacyjnych;
– załadunku i przemieszczania węgla;
– prac rekultywacyjnych;
– roboty ziemne i niwelacje terenów;
– wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne;
– likwidacji ognisk pożarowych;
– sprzętu ciężkiego: ładowarki kołowe, koparki kołowe i gąsienicowe, spycharki gąsienicowe, dźwigi samochodowe, ciągniki rolnicze;
– napraw i obsługi bieżącej maszyn i pojazdów
– prac porządkowych i prac związanych z akcją zima;
– wycinki drzew;
– prac ogólnobudowlanych;
– robót melioracyjnych;
– remontów dróg;
– rozbiórki budynków;
– sprzedaży paliw płynnych;
– obsługi parkingów;
– akcji zima.
P.P.U.H TREX HAL posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N ISO 18001:2004, System Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001:2005 oraz System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001: tworząc Zintegrowany System Zarządzania, umożliwiający skuteczne i równoczesne zarządzanie podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki.